Skip Navigation
 

NIEUSTANNIE DAJĄ SIEBIE INNYM

By dobro mogło wzrastać potrzebuje zaangażowania. 31 stycznia 2022 r. członkowie klubu Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Płomyk” działającego od blisko 35 lat przy przemyskiej straży pożarnej podsumowali realizację zaplanowanych na 2021 r. zadań.

Ostatnia Akcja Krew-Czekolada przeprowadzona przez mundurowych wiosną 2021 r., pomimo epidemii, zaowocowała zebraniem 60 czekolad. 9 czerwca przedstawiciele „Płomyka” odwiedzili młodzież i wychowawców ze Świetlicy Socjoterapeutycznej "Perspektywa" w Przemyślu. Zdzisław Wójcik prezes klubu HDK PCK "Płomyk" działającego przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu podzielił się, z zebranymi w sali edukacyjnej, m.in. wiedzą na temat alarmowania służb ratowniczych, zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, dawstwa krwi. Przeprowadził także konkurs wiedzy na temat bezpieczeństwa pożarowego i krwiodawstwa. Dariusz Jaroch pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej tut. Komendy opowiedział o niełatwej pracy strażaka oraz zademonstrował część sprzętu, jakim posługują się ratownicy. Pod koniec spotkania strażacy przekazali 60 czekolad, które przywieźli ze sobą. Osoby najbardziej zaangażowane oraz udzielające prawidłowych odpowiedzi otrzymały także m.in. figurkę strażaka, kalendarz, breloczki.
Warto wspomnieć, że nieprzerwanie od 2001 r. członkowie "Płomyka" uczestniczyli wiosną w Akcji Krew-Czekolada. Otrzymane po oddaniu krwi czekolady systematycznie gromadzili. Po ustaleniu terminu spotkania z dyrekcją różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Przemyślu i na terenie powiatu przemyskiego, przeprowadzali pogadanki z dziećmi. W prezentacjach zawsze uczestniczył także personel placówek. W ciągu 21 lat ofiarowali 4 265 czekolad, tj. 426,5 kg słodyczy.
W imieniu Zarządu klubu serdecznie dziękuję wszystkim Panom Komendantom za życzliwe podejście do prowadzonej akcji oraz wszystkim Klubowiczom uczestniczącym w tej akcji na przełomie ostatnich 21 lat. Bardzo dziękuję także Dyrekcjom Placówek za miłe przyjęcie. Radość dzieci zawsze była duża. Wyrazy wdzięczności za ofiarowany czas i podzielenie się doświadczeniem służby znajdowały odzwierciedlenie w końcowych wypowiedziach młodzieży, a także wychowawców, którzy kierowali wiele ciepłych słów do prelegentów.
Od 1 do 30 czerwca trwała I Akcja Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych Powiatu Przemyskiego, Jarosławskiego i Lubaczowskiego. Kilkuset żołnierzy, strażaków, celników, policjantów, strażników granicznych, ochrony kolei i funkcjonariuszy służby więziennej, dla uczczenia Światowego Dnia Krwiodawcy przypadającego corocznie 14 czerwca, oddało wiele litrów tego, niczym nie zastąpionego leku.
14 i 15 czerwca w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - Terenowym Oddziale w Przemyślu przy ul. Sportowej 6, spotkało się 40 uczestników akcji, by dzielić się z potrzebującymi cząstką siebie. Tym cennym lekiem uzupełnili bank krwi m.in. członkowie "Płomyka" - Adam Rodzeń, Tomasz Sowa, Kamil Czternastek, Maciej Siwak, Komendant Miejski PSP w Przemyślu st. bryg. Bogusław Szczurko. "Ludzka krew jest bezcenna. Nawet najlepsza opieka i wiedza specjalistów nie są w stanie uratować życia, kiedy jej brakuje" - mówił st. bryg. Szczurko.
Ku zadowoleniu organizatorów akcji - Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu oraz klubu "Płomyk", współpracujących z ww. przemyskim Terenowym Oddziałem, do akcji włączyli się między innymi druhny i druhowie z klubów HDK PCK "Ogniki" przy OSP w Medyce, "Dar serca" przy OSP w Duńkowicach, gmina Radymno w powiecie jarosławskim, „Vita” przy BiOSG w Przemyślu, „Dar krwi” przy OSP w Wyszatycach, "Ogniste kropelki" przy OSP w Orłach, „Kropla życia” przy OSP Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim, Komendant Gminny ZOSP RP w Rokietnicy w powiecie jarosławskim należący do klubu HDK PCK "Niejedna krew" skupiającego w większości druhów, działającego przy Urzędzie Gminy w Rokietnicy, „Promyk” przy Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu, z OSP w Kniażycach, z OSP w Sośnicy, gmina Radymno, z OSP Skopów, gmina Krzywcza.
Akcję wsparli także m.in. przedstawiciele Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu, 14 dywizjonu artylerii samobieżnej w Jarosławiu, 5 batalionu strzelców podhalańskich w Przemyślu.
W czerwcu krew oddali także inni członkowie „Płomyka”, m.in. Michał Wójcik, Katarzyna Adamczyk, Adam Kuta, Paweł Żygała, Krzysztof Stachyra, Michał Szydłowski, a w okresie wakacyjnym Marek Domagalski, Arkadiusz Brodzicki, Jadwiga Domagalska, Paweł Dudek.
Warto przypomnieć, że każdy dorosły człowiek ma około 5-6 litrów krwi w swoim organizmie. Jednorazowo oddajesz, w sposób całkowicie bezpieczny, tylko 450 mililitrów. Wystarczy zgłosić się do stacji krwiodawstwa oraz spełniać następujące warunki: wiek 18-65 lat, zachowane proporcje wagi do wzrostu (nie mniej niż 50 kg), posiadać ważny dokument tożsamości z numerem PESEL (dowód osobisty, paszport), być po lekkostrawnym posiłku, czuć się zdrowo. Piszący ten artykuł, od blisko 35 lat prezes "Płomyka", który oddał ponad 30 litrów krwi i nosi przy sobie wypełnione „Oświadczenie woli”, podczas tej akcji omawiał i prezentował wszystkim zainteresowanym Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, udostępniając do wglądu wymienione własne dokumenty. Przekazywał też czyste druki "Oświadczenia woli". Sygnalizował także temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Z ramienia OR PCK w Przemyślu, mającego siedzibę przy ul. bpa J. Glazera 9, akcję nadzorował Daniel Nuckowski koordynator Biura tego Oddziału.
W imieniu organizatorów serdecznie dziękuję wszystkim zaangażowanym w tę akcję. Warto podkreślić, że w latach 2016-2020 „Płomyk” wspólnie z Oddziałem Rejonowym PCK w Przemyślu zorganizował dla uczczenia Światowego Dnia Chorego (przypadającego 11 lutego) V Akcji Krwiodawstwa Funkcjonariuszy Służb Mundurowych z Powiatów Przemyskiego i Jarosławskiego, przeprowadzonych w RCKiK w Rzeszowie - Terenowy Oddział w Przemyślu.
25 czerwca w Przedszkolu nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu strażacy przeprowadzili pogadankę na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa, w czasie której omówiono także tematy związane z honorowym krwiodawstwem. W ramach spotkania zrealizowanego przez Zdzisława Wójcika i Łukasza Krawca z JR-G dzieci słuchały informacji na temat zasad bezpiecznego zachowania oraz alarmowania służb ratowniczych w przypadku pożaru lub wypadku. Usłyszały również treść książki pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Cieszy fakt, że wśród personelu były osoby, które już rozpoczęły przygodę z krwiodawstwem. Z kolei dzieci doskonale wiedziały, które z rodziców jest honorowym dawcą krwi i były z nich dumne. Następnie strażak Zdzisław opowiadał o niełatwej służbie kolegów ratowników, o prowadzonych przez nich akcjach. Strażak Łukasz zaprezentował m.in. ubranie specjalne, wyposażenie osobiste. Uczestnicy spotkania obejrzeli pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i wzięli w nim udział. Zaprezentowano także sprzęt pożarniczy. W zajęciach wzięło udział łącznie 50 osób. Na koniec strażacy usłyszeli słowa wdzięczności za przekazanie wiedzy z zakresu zasad bezpieczeństwa pożarowego, specyfiki pracy strażaka, honorowego krwiodawstwa oraz za przeprowadzenie, jak oceniły dzieci, „fajowego” pokazu sprzętu. Radość była ogromna i obustronna.
29 lipca, do Ośrodka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży„Nadzieja” w Wybrzeżu koło Dubiecka w powiecie przemyskim przyjechali: Zdzisław Wójcik oraz Piotr Grodecki z JR-G PSP w Przemyślu. Spotkanie zrealizowano przy współpracy moderatorów turnusu rekolekcyjno-wypoczynkowego Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Wybrzeżu ks. Dawida Sasa oraz Magdaleny Kiełb. Młodzież m.in. została poinformowana o bezpiecznym spędzaniu wakacji z uwrażliwieniem na niebezpieczeństwa wiążące się z kąpielą w akwenach, poruszaniem się po ulicy, w domu, przy pracach gospodarskich. Następnie Z. Wójcik przeprowadził konkurs wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz krwiodawstwa. Osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi otrzymały pamiątkowe upominki. Strażak Zdzisław opowiadał także o przebiegu dnia służby i akcjach. Na dowód swych słów, prezentował plansze ze zdjęciami odzwierciedlającymi działania ratownicze strażaków. Fotografie wywarły spore wrażenie na odbiorcach. Piotr Grodecki zaprezentował zebranym w sali konferencyjnej m.in. ubranie specjalne, wyposażenie osobiste.
26 sierpnia, na zaproszenie ks. Jakuba Zborowskiego – kierownika turnusu, do tego samego Ośrodka przybyli : Zdzisław Wójcik oraz Konrad Szpunar z JR-G PSP w Przemyślu. Spotkanie miało podobny przebieg, jak to lipcowe, z tym, że składało się z dwóch części. Pierwsza odbyła się wewnątrz budynku, gdzie dziewczynki dowiedziały się m.in. w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzywani np. do wypadków drogowych. Druga część spotkania, trwającego łącznie ponad dwie godziny, odbyła się pod „grzybkiem”. Dużo pytań, po obu częściach, ku radości prelegentów, skierowanych zostało właśnie do nich. Jestem wdzięczny ks. Jakubowi za zaproszenie nas. Dziękuję również za duże zaangażowanie ze strony 30 uczestników i okazane wsparcie przez 6 animatorów. Cieszy fakt, że w całym spotkaniu ww. uczestniczyli z ogromnym zainteresowaniem. Na zakończenie ks. Jakub, animatorzy i wszyscy rekolekcjoniści podziękowali strażakom za ciekawe przedstawienie ich zawodu.
20 raz Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża i ich rodzin oraz sympatyków przybyła 5 września do pięknego miejsca - Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej (gmina Fredropol w powiecie przemyskim). Uczestniczyło w niej około 700 osób. W latach 2000-2001 organizowane były archidiecezjalne pielgrzymki dawców krwi. W uroczystej Mszy św. w Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego, której przewodniczył Metropolita Przemyski Ksiądz Arcybiskup Adam Szal udział wzięli, mimo epidemii, m.in. przedstawiciele klubów skupiających krwiodawców nie tylko z Podkarpacia. Uroczystość uświetniło również 12 pocztów sztandarowych. W tym pięknym spotkaniu uczestniczyli także m.in. przedstawiciele „Płomyka”: st. bryg. Bogusław Szczurko Komendant Miejski PSP w Przemyślu, Zdzisław Wójcik oraz w poczcie Piotr Świst, Kamil Brudniak, a także Rafał Krzywiński. Po Mszy św. pielgrzymi wzięli udział w nabożeństwie Drogi Krzyżowej na dróżkach kalwaryjskich. Rozważania prowadził ks. Tadeusz Baj. Spotkanie zakończyło wspólnie ognisko nad rzeką Wiar w Nowosiółkach Dydyńskich.
Organizatorzy pielgrzymki to: Oddział Rejonowy PCK w Przemyślu i klub HDK PCK im. "Ziemi Przemyskiej". W tej uczcie dla ducha i ciała, którą zabezpieczała Grupa Ratownictwa PCK „PRZEMYŚL”, na czele z Łukaszem Szarugą jej szefem, udział wzięli krwiodawcy, ich rodziny i sympatycy m.in. z: Biłgoraja, Rzeszowa, Jarosławia, Sieteszy, Harty, Makowiska, Radymna, Wyszatyc, Żurawicy, Przemyśla, Żołyni, Majdanu Starego, Sanoka. W akcji, dla uczczenia Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK (22-26.11) – uczestniczyli „Płomykowcy” m.in. Damian Piejko, Jacek Mikołajewski, Adam Kuta, Paweł Dudek, Paweł Żygała, Stanisław Czajowski, Maciej Siwak, Piotr Świst, Michał Szydłowski, Anna Kowalczuk, Wojciech Kowalczyk, Krzysztof Stachyra. Od 2013 r. w dwóch miejscach w Komendzie wystawione są pudełka, do których strażacy wrzucają plastikowe nakrętki od butelek. W roku 2021 "Płomykowcy" zebrali 60 kg nakrętek dla potrzebującej osoby. Łącznie w czasie 9 lat trwania akcji zebrali i przekazali dla potrzebujących 1030 kg. W opisywanym okresie klubowicze oddali, podczas akcji i nie tylko, 35 litrów tego, niczym niezastąpionego leku. Łącznie od 1987 r. oddali 1070 litrów krwi. W imieniu Zarządu klubu składam wyrazy wdzięczności Komendantowi Miejskiemu PSP w Przemyślu st. bryg. Bogusławowi Szczurko oraz jego zastępcy bryg. Ireneuszowi Dryniakowi za wspieranie działalności "Płomykowców". Serdecznie dziękuję wszystkim członkiniom i członkom "Płomyka" za szczególny dar, dzięki któremu każdego dnia udaje się uratować życie i zdrowie wielu pacjentów oraz za wszelkie inne podejmowane inicjatywy. Dziękuję wszystkim sympatykom „Płomyka” za angażowanie się w działalność klubu. Serdecznie dziękuję paniom z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie - Terenowy Oddział w Przemyślu za fachową i miłą obsługę podczas akcji krwiodawstwa.

Klub HDK PCK "Płomyk” przy przemyskiej Straży Pożarnej działa od 10 marca 1987 r.
Prezesem klubu liczącego 92 osoby jest Zdzisław Wójcik, wiceprezesem Artur Domagalski, sekretarzem Tomasz Pałys, a skarbnikiem Marek Ochenduszka.

Aby komuś pomóc nie musisz być silny i bogaty – wystarczy być dobrym człowiekiem. Im więcej osób chętnych do oddawania krwi, tym więcej szans na ratunek dla potrzebujących. Warto o tym pamiętać.

Tekst Zdzisław Wójcik, zdjęcia Dariusz Jaroch, Łukasz Krawiec, Piotr Grodecki, Magdalena Kiełb, Konrad Szpunar, Zdzisław Wójcik i archiwum autora
 
 
« powrót|drukuj