Skip Navigation
 

SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELAMI STRAŻY POŻARNEJ

29 lipca 2021 r., do Ośrodka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży„Nadzieja” w Wybrzeżu koło Dubiecka w powiecie przemyskim przyjechali goście: Pan Zdzisław Wójcik wieloletni, emerytowany funkcjonariusz straży pożarnej w Przemyślu prezes klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Płomyk” przy Komendzie Miejskiej PSP oraz Pan Piotr Grodecki.
Obaj Panowie mają szczególną pasję – ratowanie ludzkiego życia również poprzez honorowe oddawanie krwi. Spotkanie zrealizowano przy współpracy moderatorów turnusu rekolekcyjno-wypoczynkowego Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Wybrzeżu ks. Dawida Sasa oraz Magdaleny Kiełb. Najpierw dziewczynki słuchały wskazówek na temat zasad bezpiecznego zachowania oraz alarmowania służb ratowniczych w przypadku pożaru lub wypadku, a później zostały poinformowane o bezpiecznym spędzaniu wakacji z uwrażliwieniem na niebezpieczeństwa wiążące się między innymi z kąpielą w akwenach, poruszaniem się po ulicy, w domu, przy pracach gospodarskich. Usłyszały również streszczenie książki pt. „Jak Wojtek został strażakiem”. Następnie Z. Wójcik przeprowadził konkurs wiedzy na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz krwiodawstwa. Osoby, które udzieliły prawidłowych odpowiedzi otrzymały pamiątkowe upominki. Pan Strażak opowiadał także o niełatwej służbie kolegów ratowników, o prowadzonych przez nich akcjach. Na dowód swych słów, prezentował plansze ze zdjęciami odzwierciedlającymi działania ratownicze strażaków. Fotografie wywarły spore wrażenie na odbiorcach. Piotr Grodecki pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Przemyślu zaprezentował zebranym w sali konferencyjnej m.in. ubranie specjalne, wyposażenie osobiste. Uczestnicy rekolekcji mogli też obejrzeć pokaz udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy i wziąć w nim udział. Dużo pytań, po obu częściach spotkania zostało skierowanych do prelegentów. „Jestem wdzięczny ks. Dawidowi oraz Pani Magdalenie za zaproszenie nas i zorganizowanie spotkania w sali, gdzie można było, mimo bardzo wysokiej temperatury na zewnątrz, spokojnie przeprowadzić zajęcia. Dziękuję również za duże zaangażowanie ze strony uczestników” – powiedział Pan Zdzisław.

Tekst Magdalena Kiełb, zdjęcia Piotr Grodecki i Zdzisław Wójcik
  
 
 
« powrót|drukuj