Skip Navigation
 

WYJĄTKOWE ŚWIĘTO WYJĄTKOWYCH LUDZI

Co roku 14 czerwca na całym świecie jest obchodzony Światowy Dzień Krwiodawcy. W 2004 r. ustanowiła go Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) w rocznicę urodzin Karla Landsteinera, austriackiego lekarza immunologa. W 1901 r. odkrył on grupy krwi, a w 1930 r. otrzymał za to nagrodę Nobla.

24 lutego 2018 roku, dla uczczenia 60-lecia Honorowego Dawstwa Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, druhny i druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Orłach w powiecie przemyskim, założyli klub HDK PCK „Ogniste kropelki”. Tym samym poszerzyło się grono szlachetnych ludzi w strażackich mundurach, którzy niosą pomoc potrzebującym nie tylko podczas pożarów, powodzi, wypadków drogowych itp, ale też wtedy, gdy np. stan zdrowia poszkodowanych wymaga podania niezastąpionego leku, jakim jest krew.
Na zaproszenie Komendanta Gminnego ZOSP RP w Orłach Grzegorza Niemca do remizy przybyli kierownik Biura Oddziału Rejonowego PCK w Przemyślu mgr Krystyna Lachowicz oraz prezes klubu HDK PCK "Płomyk" przy Komendzie Miejskiej PSP w Przemyślu, jednocześnie sekretarz OSP w tym mieście Zdzisław Wójcik. W drugiej części zebrania sprawozdawczego za rok 2017 pani Lachowicz przybliżyła członkom OSP szeroki wachlarz zagadnień związanych z krwiodawstwem i krwiolecznictwem. Poruszyła m.in. temat statusu Honorowego Dawcy Krwi, regulaminu klubów HDK PCK. Omówiła uchwałę Zarządu Głównego PCK w sprawie zasad odznaczania i wyróżniania krwiodawców oraz zasad nadawania sztandarów i imion klubom. Zaprosiła na www.pck.org.p l iwww.dawcomwdarze.pl Przypomniała o korzystaniu przez Zasłużonych HDK ze zniżek na autobusy MZK, zniżek na leki, o wyjazdach do sanatorium, zakupach w aptekach czy korzystaniu z wizyt do lekarzy pierwszego kontaktu oraz do lekarzy specjalistów poza kolejnością.
Prezes Wójcik omówił i zaprezentował Identyfikacyjną Kartę Grupy Krwi, Kartę I.C.E. oraz "Oświadczenie woli" dotyczące przekazania do transplantacji, po swojej nagłej śmierci, narządów ratujących życie innym, przekazując zainteresowanym do wglądu wymienione własne dokumenty. Wszyscy chętni otrzymali czyste druki "Oświadczenia woli" z prośbą o przemyślenie tematu, a także zaproszenie na www.poltransplant.org.pl . Przypomniał, kto może, a kto nie może być krwiodawcą, zaznaczył, że kobiety mogą oddawać krew maksymalnie 4 razy w roku, a mężczyźni 6. Po każdym oddaniu 450 mililitrów krwi krwiodawca, który musi mieć ukończone 18 lat i ważyć minimum 50 kg, otrzymuje dzień wolny od pracy lub nauki oraz tzw. "bombę kaloryczną" czyli 9 tabliczek czekolady.

Pani kierownik podkreśliła, że kobieta po oddaniu 5, a mężczyzna po oddaniu 6 litrów krwi otrzymuje tytuł Zasłużony HDK. Omówiła także sprawy związane z legitymacjami HDK, odznakami przysługującymi krwiodawcom, zwrotem kosztów dojazdu do punktów krwiodawstwa, a także poruszyła inne aspekty działalności czerwonokrzyskiej. Przekazała także deklaracje dotyczące przyjęcia do klubu oraz indywidualną kartę HDK.
Warto pamiętać o słowach bł. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas I Światowego Dnia Krwiodawcy w 2004 r.: "Oddawać własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata".
Prezes Z. Wójcik przybliżył temat rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz zaprosił wszystkie zainteresowane osoby, pragnące dowiedzieć się więcej, na www.szpik.info Zaznaczył, że w 2018 r. obchodzimy 60 lat HDK PCK, a rok 2019 będzie rokiem jubileuszu 100-lecia PCK. Poinformował, że od 22 maja 1999 r. patronem krwiodawców jest św. Maksymilian Maria Kolbe. Przytoczył słuchaczom znamienne w swej treści słowa św. Maksymiliana: "Miarą wartości człowieka są jego czyny".
Podczas spotkania prelegent prezentował strażakom, otrzymane przez niego w latach ubiegłych, Kryształowe Serce oraz odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu". Wyróżnienie Kryształowe Serce otrzymują osoby, które w sposób konkretny spowodowały rozwój idei czerwonokrzyskich, a szczególnie honorowego krwiodawstwa. Wyróżnienie przyznaje Kapituła, którą stanowi Prezydium Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa. Odznaka „HDK – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” jest nadawana w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. Odznakę nadaje Minister Zdrowia.
Druh Wójcik przypomniał, że Światowy Dzień HDK, przypada corocznie 14 czerwca. Zaprosił zebranych na XVII Podkarpacką Pielgrzymkę HDK PCK do Kalwarii Pacławskiej zaplanowaną na 1 września 2018 r. oraz na III Ogólnopolskie Spotkanie Środowisk Kolbiańskich – Maksymilianalia, które ma się odbyć 29 września tego roku w Niepokalanowie.
Na zakończenie spotkania podkreślił, że najlepszym "magazynem" krwi jest zdrowy człowiek. Zaznaczył, że świadomy dawca oddaje krew wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Zauważył też, że największe zapotrzebowanie na ten życiodajny lek jest w okresie wakacyjnym.
Podczas spotkania w świetlicy remizy, jeszcze tego samego dnia powstał klub HDK PCK "Ogniste kropelki" przy OSP w Orłach liczący 15 osób. Prezesem wybrano naczelnika OSP Łukasza Czecha, wiceprezesem Klaudię Matysko. Sekretarzem klubu została Karolina Hawro, a skarbnikiem Adam Łach.
Z założenia klubu cieszy się główny inicjator druh Grzegorz Niemiec. "Dzisiaj tworzymy kolejny, ujęty w ramy organizacyjne, etap historii krwiodawstwa w tej jednostce. Wierzę, że za naszym przykładem pójdą kolejni druhowie, ponieważ uważam, że każdy człowiek, który może, powinien w ten sposób pomagać ludziom" - wyznaje Komendant Niemiec. "Zaprosiliśmy członków rodzin, innych strażaków-ochotników, mieszkańców gminy Orły i sympatyków do tego rodzaju pięknej działalności społecznej. Już kilka dni po zebraniu założycielskim w szeregi naszego klubu wstąpili kolejni ochotnicy" - wyznaje prezes Czech, który już oddawał ten życiodajny płyn. Druhowie krwiodawcy planują w najbliższym czasie założyć kronikę działalności.
Warto dodać, że wśród członków klubu krew oddają także inne osoby. Na przykład m.in. druhna Klaudia Matysko, która przygodę z krwiodawstwem rozpoczęła 25 lutego 2015 r. oddała już 3 600 mililitrów tego niczym nie zastąpionego leku, druhowie Michał Tomaszewski, Patryk Hawro, Bartosz Kalankiewicz.
W szeregach klubowiczów jest prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Wójt Gminy Orły Bogusław Słabicki oraz przewodnicząca Rady Gminy Orły Małgorzata Hawro. „Bardzo się cieszę z inicjatywy Komendanta Gminnego OSP Grzegorza Niemca oraz daru przekonywania do dobrych czynów pani mgr Krystyny Lachowicz i druha Zdzisława Wójcika, którzy swoim przykładem, zaangażowaniem, temperamentem i chęcią niesienia pomocy drugiemu człowiekowi przyczynili się do powstania kolejnej grupy ludzi dobrej woli, chcących nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Mam nadzieję, że grono tych osób będzie się systematycznie powiększać i będziemy dawać dobry przykład innym Gminom i organizacjom, tak aby zapasy krwi niezbędne do ratowania życia drugiemu człowiekowi ciągle się powiększały” - podsumowuje tę, ze wszech miar, cenną inicjatywę pan wójt.
Druhny i druhowie z klubu „Ogniste kropelki” uczestniczyli już kilkakrotnie w akcjach oddawania krwi.
W Polsce w dniach 22-26 listopada obchodzone są także Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tekst Zdzisław Wójcik, fotografie Karolina Hawro i Zdzisław Wójcik
 
 
 
« powrót|drukuj