Skip Navigation
 

HDK PCK

Klub HDK powstał 10 marca 1987 r. przy ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Straży Pożarnych w Przemyślu. Prezesem jednogłośnie wybrany został Zdzisław Wójcik.

W skład Zarządu weszli: Piotr Ryczan - wiceprezes, Janusz Głuś - sekretarz, Artur Wiącek - skarbnik. "Płomyk" zrzeszał wówczas 28 członków.
Kolejny skład Zarządu to: Zdzisław Wójcik - prezes, Mariusz Niemiec - wiceprezes, Tomasz Pałys - sekretarz, Władysław Kalandyk - skarbnik.
Obecnie w skład Zarządu "Płomyka" wchodzą: Zdzisław Wójcik - prezes, Artur Domagalski - wiceprezes, Tomasz Pałys - sekretarz, Marek Ochenduszka - skarbnik.
Pierwsza akcja oddania krwi zorganizowana i przeprowadzona została w dniach 11-13 marca 1987 r., 39 strażaków oddało łącznie 14 litrów krwi. Podobna akcja powtórzona została w dniach 17-18 listopada 1987 r.

 

2020-03-05 13:05

DZIEŃ PROMUJĄCY ZDROWIE W RADYMNIE

W interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej jaka odbyła się 24 września 2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Radymnie wzięło udział około 150 uczestników.
 

2019-11-04 12:12

ICH ŻYCIE OWOCUJE PRZEZ DAR Z SIEBIE

7 września 2019 r. odbyła się XVIII Podkarpacka Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej Słuchającej w Kalwarii Pacławskiej (gmina Fredropol w powiecie przemyskim). W tym roku PCK obchodzi 100-lecie swojej działalności.
 

2019-08-29 14:24

ZAPRASZAMY NA XVIII PODKARPACKĄ PIELGRZYMKĘ HONOROWYCH DAWCÓW KRWI DO KALWARII PACŁAWSKIEJ

Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Przemyślu oraz Klub Honorowych Dawców Krwi PCK im. „Ziemi Przemyskiej” zapraszają na XVIII Podkarpacką Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi do Kalwarii Pacławskiej, która odbędzie się w dniu 7 września 2019 r.
 

2019-08-29 14:16

WAKACYJNE SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI

8 sierpnia 2019 r., do Ośrodka Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Wybrzeżu koło Dubiecka „Nadzieja” przyjechali szczególni goście – ogniomistrz Jacek Grzesik pełniący służbę w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Przemyślu oraz Zdzisław Wójcik wieloletni, emerytowany funkcjonariusz straży pożarnej w Przemyślu prezes klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Płomyk” przy tej Komendzie. Nasi goście mają szczególną pasję – ratowanie ludzkiego życia również poprzez honorowe oddawanie krwi. Spotkanie zrealizowano przy współpracy kierownika turnusu rekolekcyjno-wypoczynkowego Ruchu Apostolstwa Młodzieży w Wybrzeżu ks. Pawła Franusa.
 

2019-08-29 14:05

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI PÓŁKOLONI

Dziewczęta i chłopcy, łącznie 35 osób, uczestniczący w półkolonii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży "Wzrastanie" - świetlicę w Radymnie przeżyli przez trzy tygodnie wiele ciekawych przygód. Stacjonowali w Szkole Podstawowej w lipcu 2019 r. Czas ten był dla dzieci okazją do wzajemnych spotkań, wspólnej zabawy, integracji, a także doskonałą lekcją historii, przyrody, a nade wszystko szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Były także spotkania z wieloma ciekawymi ludźmi oraz wizyty w ich miejscach pracy bądź pełnienia służby.
 
 
« powrót|drukuj